പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
image 70
 • Scheduled dates for admission to the First Year BPA Degree Course in Sree Swathi Thirunal Government Music College, Thiruvananthapuram for the academic year 2019-20
     18.05.2019 04:57 PM
 • The Department of Commerce is organizing a two day workshop on Econometrics during May 21st & 22nd , 2019 at the Department of Commerce , University of Kerala , Kariavattom Campus.
     18.05.2019 02:57 PM
 • POST GRADUATE DIPLOMA IN COUNSELLING (GERIATRIC) Offered by Centre for Geriatric Studies, Department of Psychology
     17.05.2019 04:31 PM
 • Applications are invited for the four-month certificate course in Functional Tamil conducted by the Department of Tamil University of Kerala.
     09.05.2019 05:30 PM
 • Rank list of the interview held on 25.02.2019 and 02.03.2019 for Graduate Field Assistant on contract basis in Department of Botany
     07.05.2019 04:20 PM
 • Re-notification for Associate Research Programme in the Inter University Centre for Alternative Economics (IUCAE), Department of Economics
     07.05.2019 11:16 AM
 • Ph.D Entrance Examination - 2019
     02.05.2019 05:26 PM
 • Details of students enrolled in various recognized programmes under ODL mode from academic session 2018-2019
     08.04.2019 01:00 PM
 • KMAT KERALA June 2019 Entrance Examination-Notification
     05.04.2019 05:38 PM
 • Inter-Collegiate Transfer to III Semester of the First Degree Programme under Choice Based Credit and Semester System (CBCSS) for the academic year 2019-20
     01.04.2019 02:27 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  6.374 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 20732      23 മെയ് 2019 01:12 AM