പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Bhashakkoru Dollar Award - 2022
     25.03.2023 05:33 PM
 • Short-term Certificate Course in Spoken English Skill Development
     24.03.2023 05:24 PM
 • University Men's Hostel, Kariavattom - engaging cook on contract basis
     24.03.2023 12:06 PM
 • സെന്റർ ഫോർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡീസ് പരിഭാഷാ ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പരിഭാഷാ പ്രോജക്ടിലേക്ക് പ്രതിമാസം ₹ 18,000/- നിരക്കിൽ ആറു മാസ കാലയളവിലേക്ക് ഒരു ഗവേഷണ സഹായിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്
     24.03.2023 11:40 AM
 • University of Kerala invites application for six months ‘Internship Program in Action Research’. First year Ph.D students can apply to the program and selected candidates are entitled to a fellowship of Rs. 10,000 p.m. to complete the internship.
     21.03.2023 11:46 AM
 • RESEARCH ASSISTANT VACANCY
     18.03.2023 06:06 PM
 • International Seminar on New Horizons in Plant Science NHPS 2023 Emergent and Innovative Technologies in Plant Sciences at Department of Botany, University of Kerala
     18.03.2023 05:57 PM
 • PG and M.Tech. - Credit and Semester System Programmes, 2023
     15.03.2023 05:08 PM
 • K.S.S.Namboothirippadu Endowment Prize, conducted by Department of Mathematics
     14.03.2023 05:19 PM
 • Meet the Eminent Scholar Programme - Department of Malayalam
     13.03.2023 05:45 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  14.837 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 210351  
   26 മാര്‍ച്ച് 2023 02:54 AM