പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Doctor of Science
image 20
Gandhiji
image 30
image 40
image 50
Kargil Vijay Divas Celebration
image 70
For the Students e-Certificates
 • Applications are invited for a short-term Certificate Course in Communication in English Skill Development organised by the Centre for English Language Teaching, University of Kerala
        05.11.2019 04:06 PM
 • Inauguration of Kerala University Study and Research Centre, Alappuzha on 2019 November 2
     01.11.2019 11:47 AM
 • Three day national seminar on “Indian Women: Yesterday, Today and Tomorrow” – 27th-29th November 2019
     29.10.2019 02:52 PM
 • Ph.D. Course Work Examination December 2019 – submission of applications
     25.10.2019 11:13 AM
 • Modified Rules and Regulations and Application Form for allotment of residential quarters at Kariavattom campus
        15.10.2019 03:53 PM
 • "Entries invited - Gandhian philosophy, Gandhian thought, practice or experience and key learnings- See attached brochure for more details "
     30.09.2019 01:56 PM
 • Department Of German, University Of Kerala Offers Consultancy Services In The Following Areas To The Public
     07.09.2019 12:07 PM
 • KMAT Kerala 2020
        02.09.2019 03:26 PM
 • B.Tech Degree Courses (2013 admission) - Improvement of sessional marks after Completion of the Course- Odd semesters
        22.08.2019 05:17 PM
 • Revised list of Examination Centres
     17.08.2019 12:09 PM


Higher Education Department SOAFT - വിദേശ യാത്രാനുമതിക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ അദാലത്ത് 2019
Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  2.722 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 34865      15 നവംബര്‍ 2019 06:53 PM