പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
NIRF RANKING
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala ഫയല്‍ അദാലത്ത് 2021 DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates For the Students ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526674
 • ADMISSION NOTIFICATION (2021-2022 batch) PG Diploma in Geo-Information Science and Technology (PGDGIST)
        06.10.2021 05:33 PM
 • Ph.D COURSE WORK EXAMINATION, JULY 2021 SESSION-RESCHEDULED TIMETABLE
     05.10.2021 11:54 AM
 • Ph.D COURSE WORK EXAMINATION, JULY 2021 SESSION - RESCHEDULED TIMETABLE ( With Effect From Registration for Ph.D. January 2021 Session Onwards)
     01.10.2021 04:02 PM
 • ACADEMIC SCORE SHEET - ASSISTANT PROFESSOR- DIRECT RECRUITMENT (COLLEGES)
     30.09.2021 05:57 PM
 • ACADEMIC SCORE SHEET - ASSISTANT PROFESSOR- DIRECT RECRUITMENT (UNIVERSITY DEPARTMENTS)
     30.09.2021 05:57 PM
 • Applications are invited for the admission to vacant NRI seats in the University College of Engineering, Kariavattom for the 1 st year B.Tech Course for the Academic Year 2021-22.
     30.09.2021 04:44 PM
 • Department of Botany, University of Kerala --Engaging lecturer on contract basis-- Rank List
     30.09.2021 11:53 AM
 • Scheduled dates for admission to the B.Sc. Computer Science [HI], B.Com [HI] and Bachelor of Fine Arts (BFA)[HI] courses in National Institute of Speech and Hearing (NISH), Sreekariyam, Thiruvananthapuram and Bishop Moore College for the Hearing Impaired, Manakala, Adoor for the academic year 2021-22
     29.09.2021 09:47 PM
 • Schedule of dates for admission to the M.Ed Degree Course in the Govt./Aided/Self-financing Training Colleges for the year 2021-2022
     29.09.2021 09:41 PM
 • Admission to the M.Ed degree course 2021-2022 -List of M.Ed Colleges affiliated to the University of Kerala
     29.09.2021 09:40 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  6.547 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 72506  
   17 ഒക്ടോബര്‍ 2021 03:56 PM