പ്രധാന പേജ്    വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് അദ്ധ്യാപകര്‍

അദ്ധ്യാപകര്‍

സ്കൂള്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ - 11

ഡോ. സി. ഗണേഷ്
സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്, കാര്യവട്ടം
ganesh_menon@yahoo.co.in +91-471-2412179, +91-9387802520

ശ്രീ. പി. വി. യാസീൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈബ്രറി സയൻസ്
അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം

ഡോ. സീനത്ത് കെ. എസ്.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
അസോ. പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ
director.ide@gmail.com +91-9895018010

ഡോ. എസ്. എൻ. കുമാർ
സ്കൂൾ ഓഫ് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസസ്
അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
salom@keralauniversity.ac.in 9447220009

ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് & ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
harirang@gmail.com +91-471-2386325, +91-9446203008

-ഡയറക്ടറുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല-
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

ഡോ. സി. ആർ. പ്രസാദ്
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസ്സർ, മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
drskunjamma@yahoo.co.in +91-471-2308469, +91-9400514982

ഡോ. എം. സി. സുഭാഷ് പീറ്റർ
സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസസ്‌
റീഡർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സുവോളജി
radhamany_m@rediffmail.com 9446215095

ഡോ. ടി. എസ്. അനിരുദ്ധൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആന്‍റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
bijunano@gmail.com 0471-2308920

ഡോ. സുരേഷ് ജ്ഞാനേശ്വരൻ
സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസർ ആന്‍റ് ഹെഡ് (ഇൻ - ചാർജ്), ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
akprasad95@gmail.com +91-471-2308309, +91-9495629580

ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാട്ട്
സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി
പ്രൊഫസർ ആന്‍റ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേർസ് സ്റ്റഡീസ്
drssraman@gmail.com 9447421844

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷര്‍ - 42

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2164116
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157  ഇമെയില്‍ : bijupuzhayoram@gmail.com

ഡോ. പി. മോഹനചന്ദ്രൻ നായർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415618
മൊബൈല്‍ : +91-9446415618  ഇമെയില്‍ : nair.pmc@gmail.com

ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9074108366
മൊബൈല്‍ : +91-9895980078  ഇമെയില്‍ : csk@keralauniversity.ac.in

Prof. (Dr.) R. B. BINOJ KUMAR
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921148
മൊബൈല്‍ : +91-9447101220  ഇമെയില്‍ : binojrb@gmail.com

Dr. G. Prasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9497254158
മൊബൈല്‍ : 9497254158  ഇമെയില്‍ : probios1@gmail.com

ഡോ. സാബു ജോസഫ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2413006
മൊബൈല്‍ : +91-9447453063  ഇമെയില്‍ : jsabu2000@gmail.com

Dr. Anitha V.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9446361223
മൊബൈല്‍ : +91-9539204587  ഇമെയില്‍ : anithav@keralauniversity.ac.in

Dr. Sajad Ibrahim K. M.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447337189  ഇമെയില്‍ : sajad67@gmail.com

ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ ആർ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : +91-9400472375  ഇമെയില്‍ : drrjayachandran@keralauniversity.ac.in

Dr. S. A. Shanavas
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9495074811  ഇമെയില്‍ : sasnavs@gmail.com

Dr. S. Shifa
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2465752
മൊബൈല്‍ : +91-9447543476  ഇമെയില്‍ : drsshifa1@gmail.com

ഡോ. ബി. എസ്. ജമുന
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2307594
മൊബൈല്‍ : +91-9497621662  ഇമെയില്‍ : jamunachand@gmail.com

ഡോ. ബീന ഐസക്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308746  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2599900
മൊബൈല്‍ : +91-9447586802  ഇമെയില്‍ : drbeenaisaac@yahoo.in

Dr. G. Raju
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496254542  ഇമെയില്‍ : rajmukal@yahoo.co.uk

Dr. Bindu R. L.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4712318088
മൊബൈല്‍ : +91-9947323222, 828182322  ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com

ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കെ. എസ്.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2476238
മൊബൈല്‍ : +91-9447268840  ഇമെയില്‍ : kscnair@gmail.com

Dr. S. Sankararaman
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04862-220534
മൊബൈല്‍ : 9447421844  ഇമെയില്‍ : drssraman@gmail.com

Dr. Swapna T S
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91471-2308301  ഇമെയില്‍ : swapnats@yahoo.com

ഡോ. ഷൈല സി. എ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562  ഇമെയില്‍ : shailalatheef062@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9446928759  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

ഡോ. എസ്. ശങ്കരരാമൻ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308863  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04862 220534
മൊബൈല്‍ : 9447421844  ഇമെയില്‍ : drssraman@gmail.com

Dr. G. Suresh Singh
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2960196
മൊബൈല്‍ : 9447471455  ഇമെയില്‍ : sureshsinghg@yahoo.co.in

Dr. Antony Palackal
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308425
മൊബൈല്‍ : 9447739189  ഇമെയില്‍ : antonypalackal@gmail.com

Dr. Mini.S.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9495276631  ഇമെയില്‍ : minisaraswathy@gmail.com

Dr K. Satheesh Kumar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2688722
മൊബൈല്‍ : +91-9249438722  ഇമെയില്‍ : kskumar@keralauniversity.ac.in

ഡോ. വി. സതീഷ് എം.എ, എൽ.എൽ.എം.,പി എച്ച്.ഡി
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308839
മൊബൈല്‍ : +91-9446533386  ഇമെയില്‍ : drsathishvasudevan@gmail.com

ഡോ. എ. ജയകുമാരൻ നായർ
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9447059164
മൊബൈല്‍ : +91-9447059164  ഇമെയില്‍ : jekksnair@gmail.com

Anuradha V. K.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

മൊബൈല്‍ : 9447027136  ഇമെയില്‍ : dranuradhavk@gmail.com

Dr. Sony George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742742933
മൊബൈല്‍ : +91-9446462933  ഇമെയില്‍ : emailtosony@gmail.com

Dr. Sibi K. S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496716356
മൊബൈല്‍ : +91-9847470356  ഇമെയില്‍ : sibi@keralauniversity.ac.in

Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484  ഇമെയില്‍ : noorul.muby@gmail.com

Dr. J. Jaseer
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421  ഇമെയില്‍ : drjasseer@yahoo.co.in

ശ്രീ. അമ്പോറ്റി എ. കെ.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416801
മൊബൈല്‍ : +91-9495231737  ഇമെയില്‍ : ampottibharanikkavu@gmail.com

Dr. Rejani R. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2741920
മൊബൈല്‍ : +91-9995004129  ഇമെയില്‍ : rsrejani@gmail.com

ഡോ. താജുദീൻ എ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308846  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416344
മൊബൈല്‍ : +91-9446827141  ഇമെയില്‍ : thajudeenmannani@gmail.com

Dr. HEPSY ROSE MARY A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2383167
മൊബൈല്‍ : +91-9495656167  ഇമെയില്‍ : hepsy.rosemary@gmail.com

ഡോ. ബി. മിനി ദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308034  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2365655
മൊബൈല്‍ : +91-9446663070  ഇമെയില്‍ : drminidevi1968@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : +91-471-2308916  ഇമെയില്‍ : sindhu.thulaseedharan@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386320
മൊബൈല്‍ : 9488653336  ഇമെയില്‍ : sreegerman@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802  ഇമെയില്‍ : kkmeerkk@gmail.com

Dr. Lalmohan P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9745608518  ഇമെയില്‍ : plalmohan@gmail.com

Dr. Preeta Nayar
റീഡര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9495626707  ഇമെയില്‍ : preeta_nayar@yahoo.co.in

യു.ജി.സി. എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ - 2

Dr. B. Sreedevi
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471- 2308469
മൊബൈല്‍ : 9447926220  ഇമെയില്‍ : drbsreedevi@gmail.com

Dr. Annie John
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

മൊബൈല്‍ : 9495340030  ഇമെയില്‍ : karippacheril@gmail.com

പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 40

ഡോ. സീനത്ത് കെ. എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9846592147  ഇമെയില്‍ : zeenath.ajmal@gmail.com

Dr. Ajayakumar P. P.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9400017065  ഇമെയില്‍ : ajaymorazha62@gmail.com

Dr. Asha V.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2721122
മൊബൈല്‍ : +91-8547021133  ഇമെയില്‍ : ashaharindranath@gmail.com

Dr. Unnikrishnan A. M.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2348400
മൊബൈല്‍ : +91-9447453145  ഇമെയില്‍ : dramunnikrishnan@gmail.com

Dr. C. A. Lal
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446703790  ഇമെയില്‍ : lalca.ku@gmail.com

Dr. K. S. Suresh Kumar
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2153260
മൊബൈല്‍ : +91-9539923405  ഇമെയില്‍ : surukuttyatl@gmail.com

Dr. R. Vasanthagopal
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9895018010  ഇമെയില്‍ : vasanthagopalr@gmail.com

Dr. Shaji A.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2300148  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415136
മൊബൈല്‍ : +91-9447324831  ഇമെയില്‍ : shajideepam@gmail.com

Dr. Radhamany P. M.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414259
മൊബൈല്‍ : +91-9446215095  ഇമെയില്‍ : radhamany_m@rediffmail.com

ഡോ. സുഹറ ബീവി എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301
മൊബൈല്‍ : +91-9447012324  ഇമെയില്‍ : s.beevy@rediffmail.com

Dr. Ganga Prasad A.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2482513
മൊബൈല്‍ : +91-9447552783  ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com

Dr. E.A. Siril
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921411
മൊബൈല്‍ : +91-9447260101  ഇമെയില്‍ : easiril@yahoo.com

Dr Shiburaj S
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

മൊബൈല്‍ : 9495826669  ഇമെയില്‍ : drshiburaj@gmail.com

ഡോ. എ. പി. പ്രദീപ്കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9895245380  ഇമെയില്‍ : geo.pradeep@keralauniversity.ac.in

Prof.(Dr.) Rajesh Reghunath M.Phil, PhD
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9447103510  ഇമെയില്‍ : rajeshgeologist@gmail.com

Dr. M. C. Subhash Peter
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2597514
മൊബൈല്‍ : +91-9447044657  ഇമെയില്‍ : subashpeter@yahoo.com

Dr. Achuth Sankar S. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2542220  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

Dr. Jaya D. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2554027
മൊബൈല്‍ : +91-9895822161  ഇമെയില്‍ : jayvijayds@gmail.com

Dr.Salom Gnana Thanga.V.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4651-258975
മൊബൈല്‍ : +91-9447220009  ഇമെയില്‍ : salom@keralauniversity.ac.in

ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2742309
മൊബൈല്‍ : +91-9446967394  ഇമെയില്‍ : mchangat@keralauniversity.ac.in

Dr. Sam Solomon
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167
മൊബൈല്‍ : 9847314237  ഇമെയില്‍ : sam.profopto.ku@gmail.com

ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രൻ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2722285
മൊബൈല്‍ : +91-8129914751  ഇമെയില്‍ : kggopchandran@gmail.com

ഡോ. അജിത് കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4712553690
മൊബൈല്‍ : +91-9446529334  ഇമെയില്‍ : ajitkumarku@gmail.com

Dr. Prasad A. K.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412042
മൊബൈല്‍ : +91-9495629580  ഇമെയില്‍ : akprasad95@gmail.com

ഡോ. അബ്ദുൾ സലിം എ.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :91-471-2618309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-2414187
മൊബൈല്‍ : +91-9446476187/9074859585  ഇമെയില്‍ : abdulsalim01@gmail.com

Dr. R. Girish Kumar
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9447090000  ഇമെയില്‍ : girishramkumar@yahoo.com

Dr. Suresh R.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447586458  ഇമെയില്‍ : sureshrajan1994@yahoo.co.in

Dr. Shaji Varkey
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 2412576
മൊബൈല്‍ : +91-9447129451  ഇമെയില്‍ : shaji.varkey@gmail.com

ഡോ. എസ്. കുഞ്ഞമ്മ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9400514982  ഇമെയില്‍ : drskunjamma@yahoo.co.in

Dr. C. R. RAJAGOPALAN
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2418010
മൊബൈല്‍ : +91-9446937766  ഇമെയില്‍ : rajgopalcr@gmail.com

Dr. C. R. Prasad
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2467008
മൊബൈല്‍ : +91-9447552876  ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

ഡോ. റസിയ ബീഗം എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-8547292598  ഇമെയില്‍ : drresia@gmail.com

Dr. C. Ganesh
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9387802520  ഇമെയില്‍ : ganesh_menon@yahoo.co.in

Dr. Gabriel Simon Thattil
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496275305  ഇമെയില്‍ : simon.thattil@gmail.com

Dr. B. Hariharan
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2741505
മൊബൈല്‍ : +91-9446203008  ഇമെയില്‍ : harirang@gmail.com

Dr. Meena T. Pillai
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2439749
മൊബൈല്‍ : +91-9495919749  ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com

Dr. Suja Kurup P. L.
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2572278
മൊബൈല്‍ : +91-9446302815  ഇമെയില്‍ : sujapl@gmail.com

ഡോ. ആനി എബ്രഹാം
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2532220
മൊബൈല്‍ : +91-9447246692  ഇമെയില്‍ : annieab2001@gmail.com

എസ്. എം. എ. ഷിബിലി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9249863611
മൊബൈല്‍ : +91-8547067230  ഇമെയില്‍ : smashibli@yahoo.com

Dr. T. S. Anirudhan
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416472
മൊബൈല്‍ : +91-9446684887  ഇമെയില്‍ : tsani@rediffmail.com

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 15

Dr. Sheeja S.R
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2917258
മൊബൈല്‍ : +91-9447123777  ഇമെയില്‍ : sheejasunil99@gmail.com

Dr. Bindu R. Nair
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2354375
മൊബൈല്‍ : +91-9447111375  ഇമെയില്‍ : bindunair_r@yahoo.co.in

Dr. E. I. Abdul Sathar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905
മൊബൈല്‍ : +91-9495366416  ഇമെയില്‍ : sathare@gmail.com

Dr. E. Shaji PhD (Kerala)
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2444229
മൊബൈല്‍ : +91-9447479798  ഇമെയില്‍ : shajigeology@gmail.com

Dr. Sherly Williams E
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 91-471-2791114
മൊബൈല്‍ : +91 9495036719  ഇമെയില്‍ : sherlyrobin@rediffmail.com

Dr. Manju S. Nair
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2313584  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-472-2308309
മൊബൈല്‍ : +91-9495513584  ഇമെയില്‍ : meetmanjunaidu@yahoo.com

Dr. Raju S.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447025136  ഇമെയില്‍ : drrajupsy@yahoo.co.in

Dr. Bindu P
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2540010
മൊബൈല്‍ : +91-9447769036  ഇമെയില്‍ : bindupsych67@gmail.com

Dr. Josukutty C. A.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447145381  ഇമെയില്‍ : cajosukutty@gmail.com

ഡോ. സൈനബ എം.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421
മൊബൈല്‍ : +91-9895561955  ഇമെയില്‍ : sainabaori@gmail.com

Shri. N. C. Haridasan
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9446704226  ഇമെയില്‍ : ncharidas@gmail.com

Dr. Seema Jerome
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2760121
മൊബൈല്‍ : +91-9495993198  ഇമെയില്‍ : seemajerome@gmail.com

Dr.G.Padmakumar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

Dr. Geetha Janet Vitus
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2796777
മൊബൈല്‍ : +91-9995283337  ഇമെയില്‍ : andrew.geetha@gmail.com

Dr. A. Helen
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308708
മൊബൈല്‍ : +91-9447399759  ഇമെയില്‍ : helenbios@yahoo.com

റീഡര്‍മാര്‍ - 0

യു.ജി.സി. - അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 0

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 77

Dr. Ajitha S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2429777
മൊബൈല്‍ : +91-9447259150  ഇമെയില്‍ : dr.ajithas@gmail.com

Dr. S. Nazeeb
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2702346
മൊബൈല്‍ : +91-9447722346  ഇമെയില്‍ : drnazeeb@gmail.com

Dr. K. Mushthaq Ahammed
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446250397  ഇമെയില്‍ : mustaq77@rediffmail.com

Dr. Balu B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-7012270881  ഇമെയില്‍ : bbalub@gmail.com

Dr. Indu K. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497457004

Dr. Deepak K. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-480-2732436
മൊബൈല്‍ : +91-9447616483  ഇമെയില്‍ : drdeepakkrsde@gmail.com

Dr. Rajan T. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9947092605  ഇമെയില്‍ : rajankurumassery112@gmail.com

Dr. Rose Mary George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 94466414181
മൊബൈല്‍ : +91-9745335476  ഇമെയില്‍ : hellorose@gmail.com

Dr. Suja S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2335422
മൊബൈല്‍ : +91-9447218018  ഇമെയില്‍ : sujasdr@gmail.com

Dr. S. Venumohan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2386120
മൊബൈല്‍ : +91-9447250179  ഇമെയില്‍ : svenumohan@gmail.com

Dr. Pramod Kiran R. B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2417678
മൊബൈല്‍ : +91-9995883318  ഇമെയില്‍ : pramodkiranrb@yahoo.com

Dr Kurian Mathew Abraham
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 9447244803  ഇമെയില്‍ : kurianma@gmail.com

Dr Mithun Sukumaran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 8075956015  ഇമെയില്‍ : mithunsugun@gmail.com

Dr. Rajalakshmi R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-828-1304258
മൊബൈല്‍ : +91-9495819218  ഇമെയില്‍ : rajalakshmi.murali@gmail.com

Smt. Preethi K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-8547533285  ഇമെയില്‍ : preethikarunakaran@gmail.com

Dr. Anil Chandran S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-9446093978, 807510209  ഇമെയില്‍ : anil@keralauniversity.ac.in

Dr. Biju V
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2446557
മൊബൈല്‍ : +91-9961228468  ഇമെയില്‍ : bijunano@gmail.com

Dr. I. N Jawahar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

മൊബൈല്‍ : +91-9895691877  ഇമെയില്‍ : jawaharin@gmail.com

ഡോ. സുബോധ് ജി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 1
മൊബൈല്‍ : +91-9633983404

Dr. P. Rameshkumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412717
മൊബൈല്‍ : +91-9447127873  ഇമെയില്‍ : ramesh.ker64@gmail.com

Smt. B. Thalmi
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2321591
മൊബൈല്‍ : +91-9447553507  ഇമെയില്‍ : thalmaths@yahoo.com

Smt. Manju V. N
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308303
മൊബൈല്‍ : +91-8129391763  ഇമെയില്‍ : manjushaijulal@yahoo.com

Dr. Manoj Chacko
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2457449
മൊബൈല്‍ : +91-9447310097  ഇമെയില്‍ : manojchacko02@gmail.com

Dr. Dhanil Dev S.G
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308403
മൊബൈല്‍ : 9074956011  ഇമെയില്‍ : devetan@gmail.com

Dr. Sajin Kumar K.S. PhD (IIT Bombay) PDF (Michigan Tech Uni
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9495832220
മൊബൈല്‍ : +91-9495832220  ഇമെയില്‍ : sajinks@keralauniversity.ac.in

Dr. Anilkumar. Y. PhD (IIT Bombay)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304803
മൊബൈല്‍ : +91-9567692610  ഇമെയില്‍ : anilgeol@gmail.com

Smt. Jeejakumari V. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

Dr. P. Sreejith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-476-2681268
മൊബൈല്‍ : +91-9496793794  ഇമെയില്‍ : p.sreejith@gmail.com

Dr. Benno Pereira P. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308906
മൊബൈല്‍ : 9447220233  ഇമെയില്‍ : bennopereira@gmail.com

Dr. S Synudeen Sahib
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :09447243002
മൊബൈല്‍ : 9447243002  ഇമെയില്‍ : sainudeenpattazhy@hotmail.com

ഡോ. അജി എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2635703
മൊബൈല്‍ : +91-9895474042  ഇമെയില്‍ : aji_12345@yahoo.com

Philomina Simon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360
മൊബൈല്‍ : +91-8893769627  ഇമെയില്‍ : philomina.simon@gmail.com

Dr. Christabell P. J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321
മൊബൈല്‍ : +91-9497850893  ഇമെയില്‍ : christabell@keralauniversity.ac.in

Dr. T h a r a P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഇമെയില്‍ : thara.dfs@gmail.com

Dr. Yamuna A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2464360
മൊബൈല്‍ : +91-9446324306  ഇമെയില്‍ : yam10emerald@yahoo.com

Dr. Rajesh S. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2269923
മൊബൈല്‍ : +91-9497078573, +91-94265  ഇമെയില്‍ : rajeshkeraliyan@yahoo.co.in

Dr. Abhayan G.S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9846276539
മൊബൈല്‍ : +91-9846276539  ഇമെയില്‍ : abhayangs@gmail.com

Shri. Siddik R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308054
മൊബൈല്‍ : +91-8111989221  ഇമെയില്‍ : siddikrabiyath@gmail.com

Dr. Johnson R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308304
മൊബൈല്‍ : 9447345097  ഇമെയില്‍ : drjohnsonr@gmail.com

ഡോ. പുഷ്പം എം.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9847524317  ഇമെയില്‍ : pushpasocio@gmail.com

Dr. Bushra Beegom R. K
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9995446165  ഇമെയില്‍ : bushrabeegom@gmail.com

Dr. M. S. Jayakumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9847564447  ഇമെയില്‍ : jayanmadhavan@gmail.com

Dr.P.Jinimon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

മൊബൈല്‍ : 8547584458  ഇമെയില്‍ : jinimon@gmail.com

Ms.Sajna.A
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

മൊബൈല്‍ : 9995291916  ഇമെയില്‍ : sajnas7@gmail.com

Shri. Asharaf A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414605
മൊബൈല്‍ : +91-9446900853  ഇമെയില്‍ : ashrafkadakkal@gmail.com

Dr. Arun Kumar K
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9745667333  ഇമെയില്‍ : arunpolitics@gmail.com

Dr. Nithya N.R
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9496468751  ഇമെയില്‍ : nithyatpm@gmail.com

Dr. Anu Unny
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-484-2447431
മൊബൈല്‍ : +91-9526844885  ഇമെയില്‍ : unny.anu@gmail.com

Dr. Samuel Jacob Kuruvilla
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-481-2432246
മൊബൈല്‍ : +91-9249102321  ഇമെയില്‍ : sjk201@gmail.com

Noushad V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308846
മൊബൈല്‍ : +91-9747318105  ഇമെയില്‍ : noushusasc@gmail.com

Dr. C. S. Suchith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412123
മൊബൈല്‍ : 9847093549  ഇമെയില്‍ : sribuddhakalari@yahoo.co.in

Dr.Deepak .K.R
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308649
മൊബൈല്‍ : 944616483

Dr. Darwin L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2132669
മൊബൈല്‍ : +91-9446904488  ഇമെയില്‍ : darwinciil@gmail.com

Dr. S. Prema
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4722870345
മൊബൈല്‍ : +91-9446084361  ഇമെയില്‍ : premkrishnas@yahoo.co.in

Dr. Siddeek M. A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2226439  ഇമെയില്‍ : masiddeek28@gmail.com

Dr. Sheeba M. Kurian
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9287219312
മൊബൈല്‍ : +91-9495672559  ഇമെയില്‍ : sheebamkurian@gmail.com

Dr. C. N. Vijayakumari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 2448658
മൊബൈല്‍ : 9446409948  ഇമെയില്‍ : vijayaisavasyam@gmail.com

ഡോ. റ്റി. വിജയലക്ഷ്മി
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്

മൊബൈല്‍ : +91-9447070931  ഇമെയില്‍ : drvijichakku@yahoo.co.in

Dr. P. JEYAKRISHNAN
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919
മൊബൈല്‍ : +91-9447222571  ഇമെയില്‍ : pjktamil@gmail.com

ഡോ. ഹരികുമാർ എം. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2302847
മൊബൈല്‍ : +91-9847126047  ഇമെയില്‍ : msharikumar@gmail.com

Smt. Maggie J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013
മൊബൈല്‍ : +91-9495511223  ഇമെയില്‍ : jmaggie68@gmail.com

Suresh K. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9895068140  ഇമെയില്‍ : sureshkshanmughan@gmail.com

Dr.Binu G. Bheemnath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

മൊബൈല്‍ : 9847936148  ഇമെയില്‍ : bheemnath@gmail.com

Dr. Bindu D.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2768266
മൊബൈല്‍ : +91-9495681565  ഇമെയില്‍ : dbindusuresh@gmail.com

Dr Sameer Babu M
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

മൊബൈല്‍ : +91 9447943244  ഇമെയില്‍ : sameer@curaj.ac.in

Dr. Divya C.Senan.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04702601528
മൊബൈല്‍ : 9447552870  ഇമെയില്‍ : mail2divyacsenan@gmail.com

Dr. Sindhya V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04702150374
മൊബൈല്‍ : 9495969268  ഇമെയില്‍ : sindhyajith@gmail.com

Bindu K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

മൊബൈല്‍ : 9744918335  ഇമെയില്‍ : kbindusanjeevlal@gmail.com

Dr.Ambeeshmon.S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04782810999
മൊബൈല്‍ : +919846116600  ഇമെയില്‍ : ambeeshs@gmail.com

Dr. Lakshmi Sukumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

മൊബൈല്‍ : 9495310180  ഇമെയില്‍ : lakshmisukumarsept22@gmail.com

Shri. Vishnu Narayanan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2307594  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-468-2230882  ഇമെയില്‍ : vishnunarayanan008@gmail.com

Dr. Arun A Rauf.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2607320
മൊബൈല്‍ : +91-9447290954  ഇമെയില്‍ : arunar@rediffmail.com

Dr. Saja K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2617633
മൊബൈല്‍ : +91-9447343980  ഇമെയില്‍ : sajaboban@gmail.com

Dr. P.G. Biju
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9847502952  ഇമെയില്‍ : pbiju75@gmail.com

Dr. Jayasree E. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9746790202  ഇമെയില്‍ : jelambal@gmail.com

Dr. Suneesh C. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9446260614  ഇമെയില്‍ : suneeshcv@gmail.com

Dr. Ani Deepthi
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742799200
മൊബൈല്‍ : +91-9447151002  ഇമെയില്‍ : anideepthi@gmail.com

കോണ്‍ട്രാക്ട് അദ്ധ്യാപകര്‍ - 24

Asha Asok
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 9496976719  ഇമെയില്‍ : ashaasok44@gmail.com

Arya S. V.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8921252859  ഇമെയില്‍ : aryasv3128@gmail.com

Aswathy Ramachandran
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 9567249696  ഇമെയില്‍ : aswathyr201987@gmail.com

Salma M. S.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8606205530  ഇമെയില്‍ : salmams201718@gmail.com

Dr. Vineetha T.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 9645507892  ഇമെയില്‍ : vineethathajudeen@gmail.com

Dr. B. Shaji
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9995232929  ഇമെയില്‍ : shajibhaskar9@gmail.com

Smt. Krishna S. S.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9605244814

Liji I. H.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497266880  ഇമെയില്‍ : liji10@gmail.com

Maya S.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9539968536  ഇമെയില്‍ : mayas001@yahoo.in

Dr. Mohana Kumar T.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446100132  ഇമെയില്‍ : drtmkumar@gmail.com

Dr Supriya Radhakrishnan
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9495163733  ഇമെയില്‍ : supriyaradhakrishnan@gmail.com

DR Bindumol I
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9072051495, 9846851495  ഇമെയില്‍ : bindu.ismail@gmail.com

Dr VEENa O
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9447126070  ഇമെയില്‍ : veenamanojkumar@gmail.com

DIVYA KRISHNAN C K
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308920  ഇമെയില്‍ : divyakrishnanck@yahoo.in

Dr. Bindhya R.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : +91 9447248422  ഇമെയില്‍ : bindhya.envt@gmail.com

Mrs. Navami S.S.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : 9633244563  ഇമെയില്‍ : navamirohini@gmail.com

Anitha M J
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : anithamj@gmail.com

Dr. Reji K Dhaman
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : rejikdhaman2007@gmail.com

JUMNA MUHAMMED IBRAHIM
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : jumna.jumna@gmail.com

Dr. Sheena V.R.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9961439933  ഇമെയില്‍ : vr.sheena@gmail.com

Sri. Renjeshlal S.R.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9747278117  ഇമെയില്‍ : renjeshlalsr@gmail.com

SAKTHI VEL S.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471- 2308469
മൊബൈല്‍ : 7403555418  ഇമെയില്‍ : ssvmphil@gmail.com

Dr.P.B.Balamurali
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി

മൊബൈല്‍ : 9961487951  ഇമെയില്‍ : baluputhenkotta@gmail.com

Ms.Krishnakumari J.T.
കോണ്‍ട്രാക്ട് ലക്ചറര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി