പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ശ്രീമതി ശോഭ കെ.
സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയർ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ്
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : +91-471-2308302 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9995821080 ഇമെയില്‍: ue_kariavattom@rediffmail.com
സാം എസ്.
പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : +91-471-2305738 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9895510181 ഫാക്സ്: +91-471-2305185 ഇമെയില്‍: ku.release@gmail.com
അനീഷ് മുഹമ്മദ് എ. എസ്.
ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം 695581
ഫോണ്‍ : 91-471-2308465 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: instrumentationengineer@keralauniversity.ac.in
ശ്രീ. ജോ ജോസഫ്
ഡയറക്ടർ - പ്രകാശന വിഭാഗം

പ്രകാശന വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : +91-471-2303995 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: kupublications@gmail.com
ശ്രീ. എസ്. രാജശേഖരൻ
സൂപ്രണ്ട് - സർവകലാശാല പ്രസ് (ജനറൽ ഫോർമാൻ-ഇൻ ചാർജ്)

കേരള സര്‍വകലാശാല
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : 2305971,2386494 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446359142 ഇമെയില്‍: supdtkup@keralauniversity.ac.in
ഡോ. ഷാജി എ.
പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : 0471-2386309 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447324831
ഡോ.സീമ ജെറോം
എഡിറ്റര്‍ (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്), മലയാളം ലെക്സിക്കണ്‍

സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്,കേരള സര്‍വകലാശാല
പാളയം,തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : 0471-2308459 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: malayalamlexi@gmail.com
ശ്രീ. കെ. ബി. സതീഷ്
ഡയറക്ടർ - ജൻ ശിക്ഷൺ സൻസ്ഥാൻ


മൊബൈല്‍ : 9446155755
ശ്രീ. സിദ്ദിഖ് ആര്‍.
ഡയറക്ടര്‍ - ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റ്യുഡന്‍റ് സര്‍വീസസ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്) ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

സ്റ്റ്യുഡന്‍റ്സ് സെന്‍റര്‍, കേരള സര്‍വകലാശാല
പി. എം. ജി. ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം
മൊബൈല്‍ : 8111989221 ഇമെയില്‍: siddikrabiyath@gmail.com
ഡോ. ബിഷാരത്തു ബീവി എ.
പ്രിൻസിപ്പൽ - സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം -81
ഫോണ്‍ : +91 0471 2308874 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +919496102279 ഇമെയില്‍: bishabdul@gmail.com
ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ
ചീഫ് : യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ളോയ്മെന്‍റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്ബ്യൂറോ (പ്രൊ: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് - ഇൻ ചാർജ്)

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് : ശ്രീ. എൻ. ശൈലകുമാർ
ഫോണ്‍ : 2302923, 2304577 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9495719909