പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് അധ്യയനവിഭാഗം ഡീനുകൾ

അധ്യയനവിഭാഗം ഡീനുകൾ


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ : 9895822161
ഇമെയില്‍ : jayvijayds@gmail.com
ഡോ. ബി. എസ്. യമുന
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആർട്സ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
കേരള സര്‍വകലാശാല
ഫോണ്‍ : 9497621662
ഇമെയില്‍ : jamunachand@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ
ഫോണ്‍ : 9447318112
ഇമെയില്‍ : drrsreekumar@yahoo.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്
ഫോണ്‍ : +91-8547292598
ഇമെയില്‍ : drresia@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഡെന്റി‌സ്ട്രി
ഫോണ്‍ : 9447800944
ഇമെയില്‍ : anitabalan4@yahoo.co.in


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഫോണ്‍ : 9947323222
ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ : 9447007935
ഇമെയില്‍ : anillal65@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്
ഫോണ്‍ : 8157098086
ഇമെയില്‍ : sobha.gks@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി

ഡോ. കെ. സി. സണ്ണി
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ, സെന്‍ട്രല്‍
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള സെക്കന്‍റ് ഫ്ളോര്‍, ബി. എസ്. എന്‍. എല്‍. ആര്‍ക്കേഡ്, തിരുവല്ല 689101
ഫോണ്‍ : 9446705416, 9446899001
ഇമെയില്‍ : sunnydr2003@gmail.com

ഡോ. കെ. എസ്. ചന്ദ്രശേഖര്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
കേരള സര്‍വകലാശാല
ഫോണ്‍ : 9447268840
ഇമെയില്‍ : kscnair@keralauniversity.ac.in


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ

ഡോ. എസ്. ഷിഫ
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മലയാളം
കേരള സര്‍വകലാശാല
ഫോണ്‍ : 0471-2308459
ഇമെയില്‍ : drsshifa1@gmail.com

ഡോ. ഉഷ സുജിത് നായര്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ലക്ഷ്മിബായി നാഷണല്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍
കാര്യവട്ടം പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9745827790
ഇമെയില്‍ : ushasujit0@gmail.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ്
ഫോണ്‍ : +91-9447552783
ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com


ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ : 9495513584
ഇമെയില്‍ : meetmanjunaidu@yahoo.com