പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് ഡയറക്ടർമാർ

ഡയറക്ടർമാർ

ഡോ. മിനി ഡിജോ കാപ്പൻ
പ്ലാനിംഗ് & ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ്

കേരളസർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2302615 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: +91-471-2305632 ഇമെയില്‍: ku_dpd@eth.net
ഡോ. വിനോദ്ചന്ദ്ര എസ്. എസ്.
കംപ്യൂട്ടർ സെന്റർ

കേരള സർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2305801 (ഓഫീസ്), +91-471-2482597 (റസിഡന്‍സ്) ഇമെയില്‍: vinod@keralauniversity.ac.in
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോ. എ. കെ. അമ്പോറ്റി
കോളേജ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് കൗണ്‍സില്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : +91 471 2386236, 2306514 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: dcdc@keralauniversity.ac.in
ഡോ. എസ്. വി. സുധീർ
യുജിസി ഹ്യൂമൻ റിസോർഴ്സ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്റർ

യുജിസി ഹ്യൂമൻ റിസോർഴ്സ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്റർ (അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ്)
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം-695581
ഫോണ്‍ : +91-471-2308989 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: hrdcunike@gmail.com
ഡോ. ജയരാജന്‍ ഡേവിഡ് ഡി.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)

ജി. വി. രാജ പവലിയന്‍
പി. എം. ജി. ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695 033
ഫോണ്‍ : 0471 2306485 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91 9447133001 ഇമെയില്‍: dpekeralauniversitytvm@gmail.com
ഡോ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ കെ. എസ്.
ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടര്‍

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ : +91-471-2301145 (ഓഫീസ്), +91-471-2476238 (റസിഡന്‍സ്) മൊബൈല്‍ : +91-9447268840 ഇമെയില്‍: kscnair@gmail.com
പ്രൊഫ. (ഡോ.) ആര്‍. ബി. ബിനോജ് കുമാര്‍
റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടര്‍

റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരള സർവകലാശാല
ഫോണ്‍ : +91-471-2308403 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9447101220 ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com