പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
പ്രധാന പേജ് കോഴ്സുകള്‍

കോഴ്സുകള്‍

ബി. എ. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്സ്)

 1. ബി. എ. അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 2. ബി. എ. കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അറബിക്
 3. ബി. എ. എക്കണോമിക്സ്
 4. ബി. എ. ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്
 5. ബി. എ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 6. ബി. എ. ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് & ലിറ്ററേച്ചർ
 7. ബി. എ. ഹിസ്റ്ററി
 8. ബി. എ. ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി
 9. ബി. എ. ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ
 10. ബി. എ. മലയാളം ആൻഡ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 11. ബി. എ. മലയാളം: ലാംഗ്വേജ്, കള്‍ച്ചര്‍ & ലിറ്ററേച്ചർ
 12. ബി. എ. മ്യൂസിക്
 13. ബി. എ. ഫിലോസഫി
 14. ബി. എ. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്
 15. ബി. എ. സൈക്കോളജി
 16. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ ജ്യോതിഷ)
 17. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ ന്യായ)
 18. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ സാഹിത്യ)
 19. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ വേദാന്ത)
 20. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ വ്യാകരണ)
 21. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം ജനറല്‍
 22. ബി. എ. സംസ്‌കൃതം സ്പെഷ്യൽ
 23. ബി. എ. സോഷ്യോളജി
 24. ബി. എ. തമിഴ്

ബി. ആര്‍ക്. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍)

 1. ബി. ആര്‍ക്.

ബി. ബി. എ. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍)

 1. ബി. ബി. എ.

ബി. സി. എ. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ്)

 1. ബി. സി. എ.

ബി. കോം. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് കോമേഴ്സ്)

 1. ബി. കോം. (HI)
 2. ബി. കോം. കോമേഴ്‌സ് & ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ്
 3. ബി. കോം. കൊമേഴ്സ് & ടാക്സ് പ്രൊസീജര്‍ ആന്‍ഡ് പ്രാക്ടീസ്
 4. ബി. കോം. കൊമേഴ്സ് & ടൂറിസം ആന്‍ഡ് ട്രാവല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ്
 5. ബി. കോം. കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍

ബി. എഡ്. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍)

 1. ബി. എഡ്. അറബിക്
 2. ബി. എഡ്. കൊമേഴ്‌സ്
 3. ബി. എഡ്. ഇംഗ്ലീഷ്
 4. ബി. എഡ്. ജ്യോഗ്രഫി
 5. ബി. എഡ്. ഹിന്ദി
 6. ബി. എഡ്. ഹോംസയന്‍സ്
 7. ബി. എഡ്. മലയാളം
 8. ബി. എഡ്. മാത്തമാറ്റിക്സ്
 9. ബി. എഡ്. നാച്ചുറൽ സയൻസ്
 10. ബി. എഡ്. ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്
 11. ബി. എഡ്. സംസ്‌കൃതം
 12. ബി. എഡ്. സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്
 13. ബി. എഡ്. തമിഴ്

ബി. എഫ്. എ. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ്)

 1. ബി. എഫ്. എ.

ബി. പി. എ. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് പെര്‍ഫോര്‍മിംഗ് ആര്‍ട്സ്)

 1. ബി. പി. എ. ഡാൻസ്
 2. ബി. പി. എ. മൃദംഗം
 3. ബി. പി. എ. വീണ
 4. ബി. പി. എ. വയലിൻ
 5. ബി. പി. എ. വോക്കൽ

ബി. പി. എഡ്. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍)

 1. ബി. പി. എഡ്.

ബി. എസ്. സി. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് സയന്‍സ്)

 1. ബി. എസ്. സി. ബയോ - ടെക്നോളജി
 2. ബി. എസ്. സി. ബയോകെമിസ്ട്രി
 3. ബി. എസ്. സി. ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി
 4. ബി. എസ്. സി. ബോട്ടണി
 5. ബി. എസ്. സി. ബോട്ടണി ആൻഡ് ബയോ- ടെക്നോളജി
 6. ബി. എസ്. സി. കെമിസ്ട്രി
 7. ബി. എസ്. സി. കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി
 8. ബി. എസ്. സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
 9. ബി. എസ്. സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (HI)
 10. ബി. എസ്. സി. ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 11. ബി. എസ്. സി. എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് & എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്
 12. ബി. എസ്. സി. ജ്യോഗ്രഫി
 13. ബി. എസ്. സി. ജിയോളജി
 14. ബി. എസ്. സി. ഹോംസയന്‍സ്
 15. ബി. എസ്. സി. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് സയൻസ്
 16. ബി. എസ്. സി. മാത്തമാറ്റിക്സ്
 17. ബി. എസ്. സി. മൈക്രോബയോളജി
 18. ബി. എസ്. സി. ഫിസിക്സ്
 19. ബി. എസ്. സി. ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ
 20. ബി. എസ്. സി. പോളിമർ കെമിസ്ട്രി
 21. ബി. എസ്. സി. സൈക്കോളജി
 22. ബി. എസ്. സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
 23. ബി. എസ്. സി. സുവോളജി

ബി. എസ്. ഡബ്ല്യു. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്സ്)

 1. ബി. എസ്. ഡബ്ല്യു.

ബി. ടെക്. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ടെക്നോളജി)

 1. ബി. ടെക്. എയ്റോനോട്ടിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 2. ബി. ടെക്. അപ്പ്ളൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 3. ബി. ടെക്. ബയോ - ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോ - കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 4. ബി. ടെക്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 5. ബി. ടെക്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 6. ബി. ടെക്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 7. ബി. ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 8. ബി. ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 9. ബി. ടെക്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 10. ബി. ടെക്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 11. ബി. ടെക്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 12. ബി. ടെക്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 13. ബി. ടെക്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി
 14. ബി. ടെക്. മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 15. ബി. ടെക്. മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 16. ബി. ടെക്. മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം - ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 17. ബി. ടെക്. മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം - ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 18. ബി. ടെക്. മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം - പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ബി. വോക്. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍)

 1. ബി. വോക്. സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ്
 2. ബി. വോക്. ടൂറിസം ആന്‍ഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ്

എല്‍. എല്‍. ബി. (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ലോസ്)

 1. എല്‍. എല്‍. ബി. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൈവ് ഇയർ ബി. എ. എൽ.എൽ.ബി. ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
 2. എല്‍. എല്‍. ബി. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൈവ് ഇയർ ബി.ബി.എ. എൽ.എൽ.ബി. ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
 3. എല്‍. എല്‍. ബി. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൈവ് ഇയർ ബി.കോം എൽഎൽ.ബി. ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
 4. എല്‍. എല്‍. ബി. യൂണിറ്ററി ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇൻ ലോ
 5. എല്‍. എല്‍. ബി. യൂണിറ്ററി ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇൻ ലോ (സായാഹ്‌ന)

എല്‍. എല്‍. എം. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ലോസ്)

 1. എല്‍. എല്‍. എം.

എം. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്സ്)

 1. എം. എ. അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 2. എം. എ. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്
 3. എം. എ. എക്കണോമിക്സ്
 4. എം. എ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 5. എം. എ. ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് & ലിറ്ററേച്ചർ
 6. എം. എ. ഹിസ്റ്ററി
 7. എം. എ. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്മെന്റ്
 8. എം. എ. ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി
 9. എം. എ. മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 10. എം. എ. മലയാളം വിത്ത് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ്
 11. എം. എ. മ്യൂസിക്
 12. എം. എ. പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്
 13. എം. എ. ഫിലോസഫി
 14. എം. എ. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്
 15. എം. എ. പൊളിറ്റിക്സ്
 16. എം. എ. സൈക്കോളജി
 17. എം. എ. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
 18. എം. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ ജ്യോതിഷ)
 19. എം. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ ന്യായ)
 20. എം. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ സാഹിത്യ)
 21. എം. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ വേദാന്ത)
 22. എം. എ. സംസ്‌കൃതം (സ്പെഷ്യൽ വ്യാകരണ)
 23. എം. എ. സംസ്‌കൃതം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ
 24. എം. എ. സംസ്‌കൃതം സ്പെഷ്യൽ
 25. എം. എ. സോഷ്യോളജി
 26. എം. എ. സിറിയക്
 27. എം. എ. തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ

എം. ബി. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍)

 1. എം. ബി. എ. ഈവനിംഗ്
 2. എം. ബി. എ. ഫുള്‍ ടൈം
 3. എം. ബി. എ. പാര്‍ട് ടൈം
 4. എം. ബി. എ. റെഗുലര്‍ (ഈവനിംഗ്)
 5. എം. ബി. എ. ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം

എം. സി. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ്)

 1. എം. സി. എ.

എം. സി. ജെ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ജേര്‍ണലിസം)

 1. എം. സി. ജെ.

എം. കോം. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് കോമേഴ്സ്)

 1. എം. കോം.

എം. എഡ്. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍)

 1. എം. എഡ്.

എം. പി. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് പെര്‍ഫോര്‍മിംഗ് ആര്‍ട്സ്)

 1. എം. പി. എ. ഡാൻസ്
 2. എം. പി. എ. മൃദംഗം
 3. എം. പി. എ. വീണ
 4. എം. പി. എ. വയലിൻ
 5. എം. പി. എ. വോക്കൽ

എം. പി. എഡ്. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍)

 1. എം. പി. എഡ്.

എം. പ്ലാന്‍. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്)

 1. എം. പ്ലാന്‍.

എം. എസ്. സി. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് സയന്‍സ്)

 1. എം. എസ്. സി. അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി
 2. എം. എസ്. സി. അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി
 3. എം. എസ്. സി. ബയോ - ഇൻഫർമാറ്റിക്‌സ്
 4. എം. എസ്. സി. ബയോ - ടെക്നോളജി
 5. എം. എസ്. സി. ബയോകെമിസ്ട്രി
 6. എം. എസ്. സി. ബോട്ടണി
 7. എം. എസ്. സി. കെമിസ്ട്രി
 8. എം. എസ്. സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
 9. എം. എസ്. സി. കൗണ്‍സലിംഗ് സൈക്കോളജി
 10. എം. എസ്. സി. ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 11. എം. എസ്. സി. എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്
 12. എം. എസ്. സി. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡയറി ബയോടെക്നോളജി
 13. എം. എസ്. സി. ജ്യോഗ്രഫി
 14. എം. എസ്. സി. ജിയോളജി
 15. എം. എസ്. സി. ഹോംസയൻസ് (എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ)
 16. എം. എസ്. സി. ഹോംസയൻസ് (ഫാമിലി റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്മെന്റ്)
 17. എം. എസ്. സി. ഹോംസയൻസ് (ഫുഡ് & ന്യൂട്രീഷൻ)
 18. എം. എസ്. സി. ഹോം സയൻസ് (ന്യൂട്രീഷൻ & ഡയറ്ററ്റിക്സ്)
 19. എം. എസ്. സി. മാത്തമാറ്റിക്സ്
 20. എം. എസ്. സി. മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി
 21. എം. എസ്. സി. മൈക്രോബയോളജി
 22. എം. എസ്. സി. ഫിസിക്സ്
 23. എം. എസ്. സി. പോളിമർ കെമിസ്ട്രി
 24. എം. എസ്. സി. സൈക്കോളജി
 25. എം. എസ്. സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
 26. എം. എസ്. സി. സുവോളജി

എം. എസ്. ഡബ്ല്യു. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക്)

 1. എം. എസ്. ഡബ്ല്യു. സോഷ്യൽ വർക്ക്

എം. റ്റി. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ടൂറിസം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍)

 1. എം. റ്റി. എ.

എം. ടെക്. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ടെക്നോളജി)

 1. എം. ടെക്. ബിബി (മോളിക്യൂലാർ മെഡിസിൻ)
 2. എം. ടെക്. സി. ഇ. (ജിയോഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്)
 3. എം. ടെക്. സി. ഇ. (ജിയോടെക്നിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - പി.റ്റി.)
 4. എം. ടെക്. സി. ഇ. (ജിയോടെക്നിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 5. എം. ടെക്. സി. ഇ. (ഹൈഡ്രോളിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 6. എം. ടെക്. സി. ഇ. (സ്ട്രക്ടച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 7. എം. ടെക്. സി. ഇ. (സ്ട്രക്ടച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ മാനേജ്മെന്‍റ്)
 8. എം. ടെക്. സി. ഇ. (ട്രാഫിക് ആന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 9. എം. ടെക്. സി. ഇ. (എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 10. എം. ടെക്. സി. ഇ. - സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പി. റ്റി.)
 11. എം. ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 12. എം. ടെക്. സി. എസ്. ഇ. - ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സെക്യൂരിറ്റി
 13. എം. ടെക്. ഇ സി ഇ (അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ - PT)
 14. എം. ടെക്. ഇ.സി.ഇ (അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ)
 15. എം. ടെക്. ഇ. സി. ഇ. (എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ്)
 16. എം. ടെക്. ഇ.സി.ഇ (മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ടിവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് - PT)
 17. എം. ടെക്. ഇ. സി. ഇ. (മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ടിവി എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 18. എം. ടെക്. ഇ. സി. ഇ. (സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് - PT)
 19. എം. ടെക്. ഇ.സി.ഇ. (സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്)
 20. എം. ടെക്. ഇ.സി.ഇ. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 21. എം. ടെക്. ഇ.സി.ഇ - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്
 22. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് - PT)
 23. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്)
 24. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ്)
 25. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (ഗൈഡന്‍സ് ആന്‍ഡ് നാവിഗേഷണല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍)
 26. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ)
 27. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (പവർ സിസ്റ്റം & കൺട്രോൾ)
 28. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (പവർ സിസ്റ്റംസ് - PT)
 29. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. (പവർ സിസ്റ്റംസ്)
 30. എം. ടെക്. ഇ.ഇ.ഇ. - പവർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ്
 31. എം. ടെക്. ഐ. ടി. (നെറ്റ്-വര്‍ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 32. എം. ടെക്. എം. ഇ. (കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ്)
 33. എം. ടെക്. എം. ഇ. (ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - PT)
 34. എം. ടെക്. എം. ഇ. (ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 35. എം. ടെക്. എം. ഇ. (ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റെഫ്രിജറേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 36. എം. ടെക്. എം. ഇ. (മെഷീന്‍ ഡിസൈന്‍)
 37. എം. ടെക്. എം. ഇ. (പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
 38. എം. ടെക്. എം. ഇ. (തെര്‍മല്‍ സയന്‍സ് - PT)
 39. എം. ടെക്. എം. ഇ. (തെര്‍മല്‍ സയന്‍സ്)
 40. എം. ടെക്. എം. ഇ. മെഷീന്‍ ഡിസൈന്‍ (PT)
 41. എം. ടെക്. എം. ഇ. - പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (PT)
 42. എം. ടെക്. ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്‍റ്

എം. വി. എ. (മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് വിഷ്വല്‍ ആര്‍ട്സ്)

 1. എം. വി. എ. ആര്‍ട്ട് ഹിസ്റ്ററി
 2. എം. വി. എ. പെയിന്റിംഗ്